Mua bán đất thổ cư tại Quảng Nam

1 - 15 của 109
TOP
BÁN ĐẤT CHÍNH CHỦ TẠI THÀNH PHỐ HỘI AN

Quảng Nam, Hội An, Xã Tân Hiệp

435 m2
₫ 2.175 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 82 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Thắng Nam

82 m2
Đông Nam
₫ 850 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 82 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Thắng Nam

82 m2
₫ 850 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

200 m2
Nam
₫ 6.9 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Thắng Trung

100 m2
₫ 650 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

110 m2
Đông Nam
₫ 2.1 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 144 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

144 m2
Đông
₫ 6 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Thắng Bắc

105 m2
Tây
₫ 1.2 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Ngọc

120 m2
Đông Nam
₫ 37 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

200 m2
₫ 33 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

200 m2
₫ 6.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

200 m2
₫ 6.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

200 m2
₫ 6.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

200 m2
₫ 3.3 tỷ

12/10/2019