Mua bán đất thổ cư tại Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

1 - 15 của 183
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đức Ninh Đông

100 m2

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đức Ninh Đông

100 m2

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Hải Đình

125 m2

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Phú

90 m2
₫ 1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Bắc Lý

100 m2
₫ 830 triệu

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Nam Lý

400 m2

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Phú

100 m2

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Hải Đình

100 m2

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Hải Thành

100 m2

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 172 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Bảo Ninh

172 m2
₫ 2.6 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 144 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Xã Bảo Ninh

144 m2

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Phú Hải

100 m2

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Sơn

100 m2
₫ 1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Bắc Lý

100 m2
Đông Nam
₫ 1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Hải Đình

100 m2
₫ 1 tỷ

11/17/2019