Mua bán đất thổ cư tại Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

1 - 15 của 118
Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đức Ninh Đông

160 m2
Tây Nam
₫ 1.76 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Phú

140 m2
₫ 2.45 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Phú

150 m2
₫ 2.3 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Phú

160 m2
₫ 2.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Phú

140 m2
₫ 2.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Phú

160 m2
₫ 2.456 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 201 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Hải Thành

201 m2
Bắc
₫ 2.43 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Phú

140 m2
Đông
₫ 1.3 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Sơn

140 m2
Đông
₫ 1.3 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 201 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Đồng Phú

201 m2
Đông
₫ 4.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Hải Thành

140 m2
₫ 2.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Hải Thành

140 m2
₫ 2.4 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Hải Thành

140 m2
₫ 2.4 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Hải Thành

140 m2
₫ 2.234 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Thành phố Đồng Hới

Quảng Bình, Thành phố Đồng Hới, Phường Hải Thành

140 m2
₫ 2.4 tỷ

12/07/2019