Mua bán đất thổ cư tại Phú Yên

1 - 15 của 398
Bán lô đất sau khu lamaison đất xanh phú yên

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 9

126 m2
Đông Bắc
₫ 3.6 tỷ

11/29/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Sông Cầu

Phú Yên, Huyện Sông Cầu, Thị Trấn Sông Cầu

100 m2
₫ 568 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Sông Cầu

Phú Yên, Huyện Sông Cầu, Thị Trấn Sông Cầu

100 m2
₫ 568 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 230 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 1

230 m2
Đông
₫ 1.3 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 230 m2 tại Huyện Sông Cầu

Phú Yên, Huyện Sông Cầu, Thị Trấn Sông Cầu

230 m2
₫ 1.3 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Sông Cầu

Phú Yên, Huyện Sông Cầu, Xã Xuân Cảnh

105 m2
Đông
₫ 568 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Sông Cầu

Phú Yên, Huyện Sông Cầu, Thị Trấn Sông Cầu

100 m2
₫ 568 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Sông Cầu

Phú Yên, Huyện Sông Cầu, Thị Trấn Sông Cầu

100 m2
₫ 568 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Sông Cầu

Phú Yên, Huyện Sông Cầu, Thị Trấn Sông Cầu

90 m2
₫ 568 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

80 m2
Đông Bắc
₫ 1.598 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Sông Cầu

Phú Yên, Huyện Sông Cầu, Thị Trấn Sông Cầu

₫ 568 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Sông Cầu

Phú Yên, Huyện Sông Cầu, Thị Trấn Sông Cầu

100 m2
₫ 568 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 1600 m2 tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

1600 m2
Đông Bắc

12/10/2019