Mua bán đất thổ cư tại Ninh Thuận

1 - 15 của 21
Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Phan Rang-Tháp Chàm

Ninh Thuận, Phan Rang-Tháp Chàm, Xã Văn Hải

110 m2
Nam
₫ 1.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Phan Rang-Tháp Chàm

Ninh Thuận, Phan Rang-Tháp Chàm, Phường Đài Sơn

100 m2
Tây Nam
₫ 900 triệu

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 178 m2 tại Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận, Huyện Ninh Hải, Thị Trấn Khánh Hải

178 m2
₫ 900 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 87 m2 tại Phan Rang-Tháp Chàm

Ninh Thuận, Phan Rang-Tháp Chàm, Xã Mỹ Hải

87 m2
₫ 2.5 tỷ

11/29/2019

Mua bán Đất thổ cư 83 m2 tại Phan Rang-Tháp Chàm

Ninh Thuận, Phan Rang-Tháp Chàm, Xã Mỹ Hải

83 m2
₫ 2.5 tỷ

11/29/2019

Mua bán Đất thổ cư 132 m2 tại Phan Rang-Tháp Chàm

Ninh Thuận, Phan Rang-Tháp Chàm, Xã Văn Hải

132 m2
Đông
₫ 2.2 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 198 m2 tại Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận, Huyện Ninh Hải, Xã Tri Hải

198 m2
Đông Nam
₫ 3.5 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 3000 m2 tại Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận, Huyện Ninh Hải, Xã Tri Hải

3000 m2
₫ 30 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 3060 m2 tại Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận, Huyện Ninh Hải, Xã Tri Hải

3060 m2
₫ 5.2 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Huyện Ninh Hải

Ninh Thuận, Huyện Ninh Hải, Xã Tri Hải

126 m2
₫ 700 triệu

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Phan Rang-Tháp Chàm

Ninh Thuận, Phan Rang-Tháp Chàm, Phường Phủ Hà

130 m2
Tây
₫ 680 triệu

11/27/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Phan Rang-Tháp Chàm

Ninh Thuận, Phan Rang-Tháp Chàm, Phường Phủ Hà

100 m2
Đông Nam
₫ 680 triệu

11/27/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Phan Rang-Tháp Chàm

Ninh Thuận, Phan Rang-Tháp Chàm, Phường Phủ Hà

100 m2
Tây Nam
₫ 680 triệu

11/27/2019

Mua bán Đất thổ cư 83 m2 tại Phan Rang-Tháp Chàm

Ninh Thuận, Phan Rang-Tháp Chàm, Xã Mỹ Hải

83 m2
Đông Bắc
₫ 4.5 tỷ

11/26/2019