Mua bán đất thổ cư tại Nghệ An

1 - 12 của 12
Mua bán Đất thổ cư 121 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đông Vĩnh

121 m2
Tây Nam
₫ 1.6 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đông Vĩnh

120 m2
Đông
₫ 1.5 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đông Vĩnh

120 m2
₫ 1.1 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 121 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đông Vĩnh

121 m2
Tây Nam
₫ 1.5 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Xã Nghi Kim

100 m2

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Quán Bàu

130 m2
Nam
₫ 2.7 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 112 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Xã Nghi Kim

₫ 1.1 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 144 m2 tại Thị Xã Hoàng Mai

Nghệ An, Thị Xã Hoàng Mai, Phường Quỳnh Dị

144 m2
₫ 1.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 124 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đông Vĩnh

124 m2
₫ 1.6 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 230 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Xã Nghi Phú

230 m2
Tây Bắc
₫ 3.1 tỷ

01/10/2018

Mua bán Đất thổ cư 109 m2 tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Quán Bàu

109 m2
Đông Nam
₫ 2.8 tỷ

06/16/2017

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thị xã Cửa Lò

Nghệ An, Thị xã Cửa Lò, Xã Nghi Hương

160 m2
₫ 720 triệu

02/07/2017