Mua bán Đất thổ cư tại Thành phố Nam Định, Nam Định

1 - 12 của 12
Mua bán Đất thổ cư 62 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Mỹ Xá

62 m2
Tây Nam
₫ 550 triệu

08/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 88 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Trần Quang Khải

88 m2
Đông Nam
₫ 450 triệu

08/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Lộc Hoà

64 m2
Đông Bắc
3
₫ 1.15 tỷ

08/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Trần Quang Khải

56 m2
Đông Bắc
₫ 820 triệu

08/01/2020

Mua bán Đất thổ cư 246 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Mỹ Xá

246 m2
Bắc
₫ 3.198 tỷ

07/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 71 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Mỹ Xá

71 m2
Tây Nam
₫ 990 triệu

07/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Cửa Nam

500 m2

03/05/2018

Mua bán Đất thổ cư 114.8 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Lộc Vượng

114.8 m2
Đông Bắc
₫ 780 triệu

03/05/2018

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Mỹ Xá

64 m2
Tây Nam
₫ 260 triệu

03/05/2018

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Hạ Long

70 m2
Tây Bắc
₫ 595 triệu

03/05/2018

Mua bán Đất thổ cư 49 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Trần Quang Khải

49 m2
₫ 550 triệu

03/05/2018

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Thống Nhất

72 m2
Đông Nam
₫ 864 triệu

03/05/2018