Mua bán đất thổ cư tại Nam Định

1 - 9 của 9
Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Cửa Nam

64 m2
Đông Bắc
₫ 1.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 144 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Lộc Vượng

144 m2
Đông Nam
₫ 1.8 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 800 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Mỹ Xá

800 m2
Đông
₫ 3.1 tỷ

11/25/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Cửa Nam

500 m2

03/05/2018

Mua bán Đất thổ cư 114.8 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Lộc Vượng

114.8 m2
Đông Bắc
₫ 780 triệu

03/05/2018

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Xã Mỹ Xá

64 m2
Tây Nam
₫ 260 triệu

03/05/2018

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Hạ Long

70 m2
Tây Bắc
₫ 595 triệu

03/05/2018

Mua bán Đất thổ cư 49 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Trần Quang Khải

49 m2
₫ 550 triệu

03/05/2018

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Thành phố Nam Định

Nam Định, Thành phố Nam Định, Phường Thống Nhất

72 m2
Đông Nam
₫ 864 triệu

03/05/2018