Cho thuê kho xưởng tại Thái Nguyên

1 - 11 của 11
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

100 m2
₫ 879 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

100 m2
₫ 1.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

80 m2
₫ 800 triệu

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

200 m2
Đông
₫ 550 triệu

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Xã Nhị Thành

400 m2
₫ 1.5 tỷ

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Xã Nhị Thành

115 m2
₫ 750 triệu

11/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 149 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Xã Nhị Thành

149 m2
₫ 1 tỷ

11/25/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Xã Nhị Thành

100 m2
₫ 1.7 tỷ

11/25/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

100 m2
₫ 1.8 tỷ

11/25/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

100 m2
₫ 1.75 tỷ

11/25/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thủ Thừa

Long An, Huyện Thủ Thừa, Thị trấn Thủ Thừa

100 m2
₫ 1.7 tỷ

11/25/2019