Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Cần Đước, Long An

31 - 45 của 370
Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

110 m2
₫ 1.7 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

110 m2
₫ 1.1 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 124 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

124 m2
₫ 960 triệu

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

₫ 2.5 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Hoà

90 m2
₫ 1.35 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Trạch

126 m2
₫ 1.7 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

80 m2
Đông Nam
₫ 679 triệu

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Tân Lân

80 m2
Đông Nam
₫ 799 triệu

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

90 m2
Tây Nam
₫ 452 triệu

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

100 m2
₫ 390 triệu

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 136 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Tân trạch

136 m2
₫ 900 triệu

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Hoà

90 m2
₫ 1.35 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Tân Lân

100 m2
Đông Nam
₫ 720 triệu

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

80 m2
Đông Nam
₫ 630 triệu

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

₫ 470 triệu

08/04/2020