Mua bán nhà phố tại TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 96
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Trạch

100 m2
₫ 450 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Sơn

100 m2
₫ 1 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

90 m2
Nam
₫ 1 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Mỹ Lệ

90 m2
Đông Nam
₫ 900 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 172 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Mỹ Lệ

172 m2
₫ 950 triệu

01/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Trạch

1000 m2
₫ 9.25 tỷ

01/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

80 m2
Đông Nam
₫ 430 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

80 m2
Đông Nam
₫ 748 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

72 m2
Đông Nam
₫ 440 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

72 m2
Đông Nam
₫ 45 tỷ

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

90 m2
Tây Bắc
₫ 620 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

85 m2
Tây Nam
₫ 620 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

100 m2
₫ 345 triệu

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Trạch

90 m2
₫ 1.1 tỷ

01/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Trạch

90 m2
₫ 1.3 tỷ

01/09/2020