Mua bán đất thổ cư tại Huyện Cần Đước, Long An

1 - 15 của 366
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Hoà

100 m2
₫ 490 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Hoà

100 m2
₫ 560 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Dịnh

100 m2
₫ 670 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Tân trạch

125 m2
₫ 950 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

120 m2
₫ 600 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

120 m2
₫ 950 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Tân Lân

₫ 2.4 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Tân Lân

85 m2
Bắc
₫ 938 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Tân Lân

90 m2
₫ 1.2 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 96 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Phước Vân

96 m2
₫ 520 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Dịnh

110 m2
₫ 690 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Dịnh

120 m2
₫ 730 triệu

11/15/2019