Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Cần Đước, Long An

1 - 15 của 338
Siêu dự án MT Quốc lộ 50, giá chủ đầu tư F1 350tr

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

80 m2
₫ 350 triệu

07/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 172 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Mỹ Lệ

172 m2
₫ 950 triệu

07/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

80 m2
₫ 288 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

100 m2
₫ 490 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 91 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Tân trạch

91 m2
Đông Nam
₫ 1.4 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

100 m2
Đông
₫ 1 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Tân Lân

80 m2
₫ 731 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Sơn

100 m2
₫ 1 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 92 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Sơn

92 m2
₫ 880 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

100 m2
₫ 1 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Tân Lân

100 m2
₫ 800 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Tân Lân

200 m2
₫ 2.25 tỷ

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Tân Lân

₫ 2.2 tỷ

07/16/2020