Mua bán đất thổ cư tại Huyện Cần Đước, Long An

1 - 15 của 290
Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

₫ 700 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Dịnh

120 m2
₫ 900 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Dịnh

85 m2
₫ 650 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 427 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Hựu Đông

427 m2
₫ 2.4 tỷ

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 172 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Mỹ Lệ

172 m2
₫ 950 triệu

02/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

120 m2
₫ 950 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Phước Đông

150 m2
₫ 850 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

100 m2
₫ 536 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Dịnh

100 m2
₫ 670 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Tân trạch

125 m2
₫ 950 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

120 m2
₫ 600 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

100 m2
₫ 800 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

90 m2
₫ 600 triệu

02/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

100 m2
₫ 600 triệu

02/25/2020