Cho thuê nhà phố tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1 - 15 của 96
Mua bán Đất thổ cư 92 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Hoà

92 m2
Tây
₫ 1 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

₫ 1.7 tỷ

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

100 m2
₫ 288 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

100 m2
₫ 299 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

120 m2
₫ 2 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Phước Đông

100 m2
₫ 299 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

100 m2
₫ 490 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

150 m2
₫ 85 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

100 m2
₫ 3 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

120 m2
₫ 350 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

200 m2
₫ 500 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Thị trấn Cần Đước

100 m2
₫ 6 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

120 m2
₫ 840 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

100 m2
₫ 25 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Cần Đước

Long An, Huyện Cần Đước, Xã Long Cang

100 m2
₫ 600 triệu

01/17/2020