Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Bến Lức, Long An

1 - 15 của 287
Mua bán Đất thổ cư 384 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

384 m2
₫ 3 tỷ

08/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

60 m2
₫ 190 triệu

08/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 3916 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Thanh Phú

3916 m2
₫ 54 tỷ

08/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

110 m2
₫ 1.1 tỷ

08/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Lương Hòa

100 m2
Đông
₫ 1.15 tỷ

08/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

80 m2
Đông Nam
₫ 350 triệu

08/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Lương Hòa

85 m2
₫ 1.2 tỷ

08/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Lương Bình

70 m2
₫ 980 triệu

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
₫ 950 triệu

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
₫ 950 triệu

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 646 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã Thạnh Đức

646 m2
₫ 1.2 tỷ

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

85 m2
₫ 1.6 tỷ

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

100 m2
₫ 835 triệu

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 166 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Thị trấn Bến Lức

166 m2
₫ 850 triệu

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Bến Lức

Long An, Huyện Bến Lức, Xã An Thạnh

100 m2
Đông Nam
₫ 650 triệu

08/13/2020