Tìm kiếm bất động sản tại Việt Nam

1 - 10 của 10
Mua bán Đất thổ cư 10000 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

10000 m2
₫ 25 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 2700 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

2700 m2
₫ 55 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

240 m2
₫ 9 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 820 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Xã San Sả Hồ

820 m2
₫ 6.5 tỷ

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 298 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

298 m2
₫ 6.5 tỷ

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 482 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

482 m2
₫ 4.2 tỷ

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 830 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Xã San Sả Hồ

830 m2
₫ 14.5 tỷ

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 365 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Xã Lao Chải

365 m2
₫ 4.1 tỷ

01/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 112 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

112 m2
₫ 2.4 tỷ

01/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 872 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

872 m2
₫ 6.2 tỷ

01/02/2020