Mua bán đất thổ cư tại Lao Cai

1 - 12 của 12
Mua bán Đất thổ cư 4000 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Xã Tả Vạn

4000 m2
₫ 6.4 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 3000 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

3000 m2
₫ 4.95 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 323 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

323 m2
₫ 6.8 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 2700 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

2700 m2
₫ 55 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 800 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

800 m2
₫ 50 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

240 m2
₫ 9 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 10000 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

10000 m2
₫ 25 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Xã Lao Chải

₫ 4.8 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 538 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

538 m2
₫ 2 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 317.5 m2 tại Huyện Sa Pa

Lao Cai, Huyện Sa Pa, Thị Trấn Sa Pa

317.5 m2
₫ 2.2 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 107 m2 tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Nam Cường

107 m2

03/30/2017

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Lào Cai

Lao Cai, Thành phố Lào Cai, Phường Nam Cường

90 m2

03/30/2017