Mua bán biệt thự tại Xã Bản Bo, Huyện Tam Đường

1 - 15 của 364
Mua bán Đất thổ cư 212 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

212 m2
Tây
₫ 8 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 212 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

212 m2
Đông Nam
₫ 8 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 234 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 5

234 m2
Tây Nam
₫ 3.8 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 64 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 5

64 m2
Đông Bắc
₫ 3 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 10

125 m2
Tây
₫ 700 triệu

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 10

120 m2
Đông
₫ 790 triệu

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 480 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 10

480 m2
₫ 7.5 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

72 m2
Tây Nam
₫ 3.85 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 664 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

664 m2
₫ 3.6 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

200 m2
Bắc
₫ 4.15 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 9

98 m2
Đông Nam
₫ 7.95 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 1045 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

1045 m2
Bắc
₫ 42 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 41 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

41 m2
₫ 3.5 tỷ

11/21/2019