Mua bán Đất thổ cư tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

1 - 15 của 553
Bán đất có sẵn nhà gỗ ở Nam Hồ

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt

258 m2
Tây Nam
₫ 7.5 tỷ

05/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 152 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

152 m2
Tây Bắc
₫ 14 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 233 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

233 m2
Đông Nam
₫ 5 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

200 m2
₫ 5.5 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

102 m2
₫ 6.4 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 267 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

267 m2
₫ 5 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 232 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

232 m2
₫ 5.2 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 1161 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

1161 m2
₫ 60 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 9

95 m2
₫ 5.5 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 362 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

362 m2
₫ 12.7 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 594 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

594 m2
Tây Nam
₫ 36 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 267 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

₫ 5.2 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 292 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

292 m2
₫ 11.5 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 2

72 m2
₫ 6.35 tỷ

08/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 200.6 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 9

200.6 m2
₫ 4.7 tỷ

08/10/2020