Mua bán đất thổ cư tại Lâm Đồng

1 - 15 của 553
TOP
Đất bán DT 4000m2 tại Bảo Lộc - Lâm Đồng.

Lâm Đồng, Bảo Lộc, Phường Lộc Tiến

3200 m2
₫ 4 tỷ

10/19/2016

Bán 4.800m2 đất TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

Lâm Đồng, Bảo Lộc, Xã Đại Lào

4800 m2
₫ 9 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Xã Xuân Thọ

₫ 11 triệu

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 9

300 m2
₫ 11 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 315 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 11

315 m2
Tây Nam
₫ 8.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 7

100 m2
Đông Bắc
₫ 3.1 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

200 m2
Nam
₫ 6.3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 146 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

146 m2
Tây Bắc
₫ 7.3 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 450 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

450 m2
Đông Nam
₫ 17.5 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 466 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

466 m2
Tây Nam
₫ 18.85 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 420 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 4

420 m2
Tây Nam
₫ 14.75 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 200.6 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 9

200.6 m2
Đông Bắc
₫ 4.7 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 547 m2 tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 3

547 m2
Tây Nam
₫ 20 tỷ

12/12/2019