Mua bán đất thổ cư tại Kon Tum, Kon Tum

1 - 11 của 11
Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Rơ Va

170 m2
Đông
₫ 345 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Rơ Va

170 m2
Đông
₫ 345 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Rơ Va

170 m2
Đông
₫ 345 triệu

11/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Rơ Va

170 m2
Đông
₫ 345 triệu

11/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Rơ Va

170 m2
Đông
₫ 345 triệu

11/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Rơ Va

170 m2
Đông
₫ 345 triệu

11/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Cấm

170 m2
₫ 430 triệu

10/31/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Quang Trung

170 m2
₫ 380 triệu

10/31/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Cấm

180 m2
₫ 670 triệu

10/31/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Quang Trung

170 m2
₫ 399 triệu

10/31/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Cấm

180 m2
₫ 409 triệu

10/31/2019