Mua bán đất thổ cư tại Kon Tum, Kon Tum

1 - 15 của 42
Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Ngô Mây

160 m2
Đông
₫ 480 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Thắng Lợi

₫ 500 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Quyết Thắng

100 m2
₫ 399 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Lê Lợi

₫ 499 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Duy Tân

170 m2
₫ 499 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Quang Trung

170 m2
₫ 409 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Thắng Lợi

50 m2
₫ 499 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Trần Hưng Đạo

170 m2
₫ 499 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 171 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Quang Trung

171 m2
₫ 499 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 540 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Ngô Mây

540 m2
₫ 482 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Quyết Thắng

170 m2
₫ 499 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 148 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Trần Hưng Đạo

148 m2
₫ 419 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Quyết Thắng

170 m2
₫ 450 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Rơ Va

170 m2
Đông
₫ 345 triệu

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 203 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Trần Hưng Đạo

₫ 440 triệu

12/07/2019