Mua bán Đất thổ cư tại Kon Tum, Kon Tum

1 - 12 của 12
Mua bán Đất thổ cư 178 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Quyết Thắng

₫ 420 triệu

07/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Duy Tân

170 m2
₫ 400 triệu

06/29/2020

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Rơ Va

170 m2
Đông
₫ 345 triệu

06/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Rơ Va

170 m2
Đông
₫ 345 triệu

06/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Rơ Va

170 m2
Đông
₫ 345 triệu

06/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Rơ Va

170 m2
Đông
₫ 345 triệu

06/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Rơ Va

170 m2
Đông
₫ 345 triệu

06/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Xã Đắk Rơ Va

170 m2
Đông
₫ 345 triệu

06/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 360 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Trần Hưng Đạo

360 m2
Đông
₫ 730 triệu

06/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Trần Hưng Đạo

170 m2
₫ 400 triệu

06/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Trần Hưng Đạo

170 m2
₫ 400 triệu

06/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Kon Tum

Kon Tum, Kon Tum, Phường Lê Lợi

170 m2
Đông
₫ 448 triệu

06/21/2020