Mua bán đất thổ cư tại Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang

1 - 15 của 17
Mua bán Đất thổ cư 114 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Rạch Sỏi

114 m2
₫ 850 triệu

11/8/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Rạch Sỏi

100 m2
₫ 700 triệu

11/6/2019

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Vĩnh Quang

95 m2
₫ 280 triệu

10/30/2019

Mua bán Đất thổ cư 237 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Vĩnh Quang

237 m2
₫ 2.2 tỷ

10/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 107 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Vĩnh Thanh Vân

107 m2
₫ 220 triệu

3/13/2018

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Vĩnh Thanh

120 m2
₫ 440 triệu

1/17/2018

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Vĩnh Thanh Vân

120 m2
₫ 600 triệu

1/10/2018

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Vĩnh Lợi

120 m2
Bắc
₫ 250 triệu

10/5/2017

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Vĩnh Lợi

120 m2
₫ 460 triệu

10/5/2017

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Vĩnh Quang

120 m2
₫ 420 triệu

10/5/2017

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Vĩnh Lạc

120 m2
Đông Bắc
₫ 450 triệu

10/4/2017

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Vĩnh Bảo

120 m2
₫ 520 triệu

9/28/2017

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Vĩnh Lạc

150 m2
Đông Bắc
₫ 180 triệu

9/7/2017

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Vĩnh Lạc

150 m2
Đông Bắc
₫ 180 triệu

9/7/2017

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Vĩnh Lạc

170 m2
Đông Bắc
₫ 180 triệu

9/5/2017