Mua bán đất thổ cư tại Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

1 - 15 của 206
Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

108 m2
₫ 900 triệu

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

500 m2
₫ 1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 132 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

132 m2
Đông Bắc
₫ 1.25 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

500 m2
₫ 1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

500 m2
₫ 1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

500 m2
₫ 1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Dương Tơ

1000 m2
₫ 2.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Dương Tơ

500 m2
₫ 1.4 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 499 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

499 m2
₫ 1 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

₫ 1 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 128 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn An Thới

128 m2
₫ 1.249 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

500 m2
Đông Nam
₫ 950 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 132 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

132 m2
Đông Bắc
₫ 1.2 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 131 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

131 m2
Đông Bắc
₫ 1.25 tỷ

11/16/2019