Mua bán đất thổ cư tại Huyện Phú Quốc, Kiên Giang

1 - 15 của 22
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

100 m2
₫ 350 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

100 m2
₫ 350 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

100 m2
₫ 350 triệu

01/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

100 m2
₫ 350 triệu

01/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

100 m2
₫ 350 triệu

01/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

126 m2
Tây
₫ 3.3 tỷ

01/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 638 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

638 m2
Đông Nam
₫ 44 tỷ

01/07/2020

Mua bán Đất thổ cư 338 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Dương Tơ

338 m2
Đông Nam
₫ 77 tỷ

01/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 225 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

225 m2
₫ 29.3 tỷ

01/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Dương Tơ

1000 m2
₫ 55 tỷ

11/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 3200 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

3200 m2
₫ 9.5 tỷ

10/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

1000 m2
₫ 4.4 tỷ

10/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 132 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

132 m2
₫ 900 triệu

10/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 2200 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

2200 m2
₫ 7.2 tỷ

10/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 1100 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Dương Tơ

1100 m2
₫ 25 tỷ

10/28/2019