Mua bán đất thổ cư tại Kiên Giang

1 - 15 của 287
Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

130 m2
Tây Nam
₫ 1.25 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 145 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

145 m2
Tây Nam
₫ 1.6 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

500 m2
₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 265 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

265 m2
Tây Nam
₫ 1.3 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

500 m2
₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

500 m2
₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

500 m2
₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

500 m2
₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

500 m2
₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

500 m2
₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 204 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

204 m2
₫ 79 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

500 m2
₫ 1 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Thành phố Rạch Giá

Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Phường Vĩnh Lạc

105 m2
Đông
₫ 780 triệu

11/22/2019