Mua bán đất thổ cư tại Kiên Giang

1 - 15 của 346
Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

500 m2
₫ 850 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

500 m2
₫ 750 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

500 m2
₫ 750 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

500 m2
₫ 750 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 330 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

330 m2
Đông Bắc
₫ 1.25 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

240 m2
Đông Bắc
₫ 1.25 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

240 m2
Tây Nam
₫ 1.25 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 131 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

131 m2
₫ 8 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 202 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Cạn

202 m2
₫ 850 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Cạn

200 m2
₫ 700 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 132 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

132 m2
₫ 1.25 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Thị Trấn Dương Đông

240 m2
Đông Nam
₫ 2.3 tỷ

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

₫ 750 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

₫ 750 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Phú Quốc

Kiên Giang, Huyện Phú Quốc, Xã Cửa Dương

₫ 750 triệu

12/10/2019