Mua bán Đất thổ cư tại Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang

1 - 15 của 30
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

100 m2
₫ 15 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 560 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

560 m2
Tây Nam
₫ 20.72 tỷ

05/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

300 m2
₫ 1.1 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

160 m2
₫ 666 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

₫ 666 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

300 m2
₫ 1.2 tỷ

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 155 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

155 m2
₫ 654 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 155 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

155 m2
₫ 666 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 155 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

155 m2
₫ 660 triệu

05/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 360 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

360 m2
₫ 98 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

180 m2
Đông Bắc
₫ 8 tỷ

05/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 450 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

450 m2
₫ 1.215 tỷ

05/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

150 m2
₫ 660 triệu

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

300 m2
₫ 1.2 tỷ

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

150 m2
₫ 666 triệu

05/13/2020