Mua bán Đất thổ cư tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 226
Mua bán Đất thổ cư 97.5 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

97.5 m2
Đông Nam
₫ 2.73 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 264 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Nguyên

264 m2
Đông Bắc
₫ 11 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 83.2 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Ngọc Hiệp

83.2 m2
Nam
₫ 1.8 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

60 m2
₫ 750 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

65 m2
Đông Bắc
₫ 1.45 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

99 m2
Tây Bắc
₫ 1.1 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

100 m2
₫ 1.15 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

75 m2
₫ 870 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 311 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hải

311 m2
₫ 38 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hòa

108 m2
Đông
₫ 8.2 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 650 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

650 m2
₫ 191 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 661 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Phương

661 m2
Đông Nam
₫ 7.1 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Trung

70 m2
Đông Nam
₫ 845 triệu

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 216 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thái

216 m2
Đông Nam
₫ 4 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 231 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hòa

₫ 300 triệu

08/05/2020