Mua bán Đất thổ cư tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 227
Mua bán Đất thổ cư 83 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

83 m2
₫ 1.07 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Phương

81 m2
Đông
₫ 820 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 115.5 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

115.5 m2
Tây Bắc
₫ 1.79 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 112 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

112 m2
Tây Nam
₫ 1.232 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 96.7 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Thọ

96.7 m2
Nam
₫ 3.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Trung

60 m2
₫ 600 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 121 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

121 m2
Tây Nam
₫ 1.39 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 86 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

86 m2
Tây Bắc
₫ 946 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 65 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

65 m2
Tây Bắc
₫ 1.15 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 75 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

₫ 920 triệu

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 136 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Trung

136 m2
Đông Nam
₫ 1.4 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

102 m2
Tây Bắc
₫ 1.53 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

100 m2
₫ 15 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hòa

108 m2
₫ 7.3 tỷ

05/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 67 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hải

67 m2
₫ 970 triệu

05/24/2020