Mua bán Đất thổ cư tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 227
Mua bán Đất thổ cư 96 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hòa

96 m2
Nam
₫ 1.4 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

240 m2
Đông Bắc
₫ 2.4 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 118 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

118 m2
₫ 2.6 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Long

100 m2
Đông Nam
₫ 3.9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 165 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Nguyên

165 m2
Đông Nam
₫ 10.1 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 61 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Long

61 m2
Đông Nam
₫ 2.95 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Long

100 m2
₫ 3.9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thái

63 m2
₫ 870 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Long

126 m2
₫ 5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 83 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

83 m2
₫ 1.07 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Phương

81 m2
Đông
₫ 820 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 115.5 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

115.5 m2
Tây Bắc
₫ 1.79 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 112 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

112 m2
Tây Nam
₫ 1.232 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 96.7 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Thọ

96.7 m2
Nam
₫ 3.2 tỷ

05/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Trung

60 m2
₫ 600 triệu

05/25/2020