Mua bán đất thổ cư tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 186
TOP
TOP
Chính chủ đất thổ cư Thành phố Nha Trang giá 789 triệu

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

100 m2
Đông Nam
₫ 789 triệu

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Ngọc

80 m2
Đông Bắc
₫ 990 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Trung

72 m2
₫ 900 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 84.2 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Ngọc Hiệp

84.2 m2
₫ 1.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thái

100 m2
Đông Bắc
₫ 1.82 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Lương

200 m2
Đông Nam
₫ 350 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 661 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Phương

661 m2
Đông Nam
₫ 4.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 363 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hòa

363 m2
Đông Nam
₫ 1.27 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Trung

102 m2
Đông Bắc
₫ 1.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 76 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Phương

76 m2
Đông Nam
₫ 1 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 79 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

79 m2
Tây Bắc
₫ 1.2 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 88 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

88 m2
Nam
₫ 700 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 88 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

88 m2
Nam
₫ 700 triệu

11/20/2019