Mua bán Đất thổ cư tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 218
Mua bán Đất thổ cư 650 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

650 m2
₫ 191 tỷ

07/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 1050 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Nguyên

1050 m2
₫ 720 tỷ

07/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 74 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Trung

74 m2
₫ 960 triệu

07/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 84 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thạnh

84 m2
₫ 1.2 tỷ

07/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 650 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

650 m2
₫ 191 tỷ

07/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 1050 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Thọ

1050 m2
₫ 720 tỷ

07/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 87.8 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Phương

87.8 m2
₫ 710 triệu

07/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 320 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Ngọc Hiệp

320 m2
₫ 5.1 tỷ

07/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 650 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

650 m2
₫ 191 tỷ

07/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 101 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

101 m2
₫ 16 tỷ

07/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 101.4 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Phước Đồng

101.4 m2
Tây Nam
₫ 1.2 tỷ

07/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 50 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

50 m2
Đông
₫ 1.65 tỷ

07/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Thái

300 m2
₫ 4.5 tỷ

07/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 298 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hòa

298 m2
₫ 55 triệu

07/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 76 m2 tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

76 m2
Đông Nam
₫ 900 triệu

07/10/2020