Mua bán đất thổ cư tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

1 - 15 của 45
Mua bán Đất thổ cư 138.8 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Bình

138.8 m2
Đông Nam
₫ 486 triệu

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

400 m2
Đông
₫ 2.2 tỷ

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Sơn

105 m2
₫ 405 triệu

11/8/2019

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

400 m2
₫ 4.4 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

95 m2
Tây Nam
₫ 1.05 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất thổ cư 334 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Điền

334 m2
₫ 1.45 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

200 m2
Tây Bắc
₫ 2.3 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

98 m2
₫ 1.03 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất thổ cư 124 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Điền

124 m2
Nam
₫ 700 triệu

11/5/2019

Mua bán Đất thổ cư 96.6 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

96.6 m2
₫ 890 triệu

11/4/2019

Mua bán Đất thổ cư 218 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Phú

218 m2
Tây Nam
₫ 1.417 tỷ

11/2/2019

Mua bán Đất thổ cư 1991 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Thọ

1991 m2
Đông Nam
₫ 800 triệu

11/2/2019

Mua bán Đất thổ cư 159 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

159 m2
Đông Nam
₫ 1.45 tỷ

11/2/2019

Mua bán Đất thổ cư 1705 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Phước

1705 m2
Đông Nam
₫ 2.387 tỷ

11/2/2019

Mua bán Đất thổ cư 23000 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Hòa

23000 m2
Đông Nam
₫ 11.5 tỷ

11/2/2019