Mua bán đất thổ cư tại Huyện Diên Khánh, Khánh Hoà

1 - 15 của 30
Mua bán Đất thổ cư 23000 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Hòa

23000 m2
Đông Nam
₫ 11.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 1705 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Phước

1705 m2
Đông Nam
₫ 2.387 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 159 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

159 m2
Đông Nam
₫ 1.45 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 1991 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Thọ

1991 m2
Đông Nam
₫ 800 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 218 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Phú

218 m2
Tây Nam
₫ 1.417 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 96.6 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

96.6 m2
₫ 890 triệu

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Lạc

200 m2
Tây Nam
₫ 1.3 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 750 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Tân

750 m2
₫ 850 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 104 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Bình

104 m2
₫ 300 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 104 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Bình

104 m2
₫ 312 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 104 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Bình

104 m2
₫ 312 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 104 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Bình

104 m2
Đông Nam
₫ 312 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Suối Hiệp

72 m2
Đông Nam
₫ 313 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên An

200 m2
Đông Bắc
₫ 2.2 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 138.8 m2 tại Huyện Diên Khánh

Khánh Hoà, Huyện Diên Khánh, Xã Diên Bình

138.8 m2
Đông Nam
₫ 486 triệu

11/11/2019