Mua bán đất thổ cư tại Cam Ranh, Khánh Hoà

1 - 15 của 69
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

100 m2
₫ 2 tỷ

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông

108 m2
₫ 900 triệu

11/22/2019

Mua bán Đất thổ cư 1900 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Ba Ngòi

1900 m2
₫ 19 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông

126 m2
₫ 900 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông

126 m2
Nam
₫ 1.764 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông

126 m2
Nam
₫ 1.764 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông

100 m2
₫ 1.8 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 290 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông

290 m2
Nam
₫ 1 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 20000 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Ba Ngòi

20000 m2
₫ 15 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2
₫ 2.7 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Phúc Bắc

120 m2
₫ 2.9 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2
₫ 2.7 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2
₫ 2 tỷ

11/19/2019