Mua bán đất thổ cư tại Cam Ranh, Khánh Hoà

1 - 15 của 60
Mua bán Đất thổ cư 290 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông

290 m2
Nam
₫ 1 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 20000 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Ba Ngòi

20000 m2
₫ 15 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2
₫ 2.7 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Phúc Bắc

120 m2
₫ 2.9 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2
₫ 2.7 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2
₫ 2 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Linh

120 m2
₫ 2 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

160 m2
₫ 2 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2
₫ 2 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2
₫ 2.4 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2
₫ 2.4 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

120 m2
Tây Nam
₫ 2.88 tỷ

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

130 m2
₫ 2.1 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Xã Cam Hải Đông

126 m2
₫ 650 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 187 m2 tại Cam Ranh

Khánh Hoà, Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa

187 m2
Tây
₫ 3.977 tỷ

11/15/2019