Mua bán đất thổ cư tại Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

1 - 15 của 15
Mua bán Đất thổ cư 106 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

106 m2
₫ 1.855 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

180 m2
Tây Nam
₫ 2.16 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

120 m2
₫ 1.5 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

₫ 1.862 tỷ

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

102 m2
₫ 1.2 tỷ

01/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 480 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

480 m2
₫ 5.52 tỷ

01/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

102 m2
Đông Nam
₫ 900 triệu

01/11/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

100 m2
₫ 1 tỷ

01/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Thị trấn Yên Mỹ

100 m2
₫ 1 tỷ

02/05/2018

Mua bán Đất thổ cư 220 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

220 m2
₫ 1.32 tỷ

05/10/2017

Mua bán Đất thổ cư 440 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

440 m2
₫ 2.64 tỷ

05/08/2017

Mua bán Đất thổ cư 440 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

440 m2

05/08/2017

Mua bán Đất thổ cư 440 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

440 m2
₫ 2.64 tỷ

05/08/2017

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

140 m2

05/08/2017

Mua bán Đất thổ cư 440 m2 tại Huyện Yên Mỹ

Hưng Yên, Huyện Yên Mỹ, Xã Liêu Xá

440 m2
₫ 2.2 tỷ

04/25/2017