Mua bán đất thổ cư tại Hòa Bình

1 - 15 của 21
Mua bán Đất thổ cư 350 m2 tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Hòa Sơn

350 m2
Đông Nam
₫ 2.1 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Thị Trấn Lương Sơn

70 m2
Đông Nam
₫ 450 triệu

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 2712 m2 tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Thị Trấn Lương Sơn

2712 m2
₫ 2.3 tỷ

12/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 610 m2 tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Nhuận Trạch

610 m2
Đông Nam
₫ 800 triệu

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 28 m2 tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Lâm Sơn

₫ 3.1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 4000 m2 tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Lâm Sơn

₫ 5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 328 m2 tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Hòa Sơn

328 m2
Đông Nam
₫ 2 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Hòa Sơn

240 m2
Đông
₫ 3.9 tỷ

12/03/2019

Mua bán Đất thổ cư 5900 m2 tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Cư Yên

5900 m2
₫ 2 tỷ

11/30/2019

Mua bán Đất thổ cư 860 m2 tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Hòa Sơn

860 m2
Bắc
₫ 400 triệu

11/26/2019

Mua bán Đất thổ cư 3600 m2 tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Cư Yên

3600 m2
₫ 800 triệu

09/12/2018

Mua bán Đất thổ cư 100000 m2 tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Hòa Sơn

100000 m2
₫ 2.7 tỷ

09/12/2018

Mua bán Đất thổ cư 513.62 m2 tại Huyện Lương Sơn

Hòa Bình, Huyện Lương Sơn, Xã Nhuận Trạch

513.62 m2
Tây
₫ 1.5 tỷ

02/08/2018