Mua bán đất thổ cư tại Hậu Giang

1 - 15 của 48
Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Đông Phú

80 m2
Tây Nam
₫ 1.05 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Thị Trấn Ngã Sáu

115 m2
Đông Nam
₫ 800 triệu

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 270 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

270 m2
Tây Bắc
₫ 2.85 tỷ

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Châu Thành A

Hậu Giang, Huyện Châu Thành A, Thị Trấn Một Ngàn

100 m2
₫ 650 triệu

01/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Xã Đông Phú

80 m2
₫ 680 triệu

01/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Thị Trấn Ngã Sáu

115 m2
Đông Nam
₫ 950 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Thị Trấn Ngã Sáu

115 m2
Đông Nam
₫ 930 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Thị Trấn Ngã Sáu

115 m2
Đông Nam
₫ 930 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Huyện Châu Thành

Hậu Giang, Huyện Châu Thành, Thị Trấn Ngã Sáu

115 m2
Đông Nam
₫ 950 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 4

100 m2
Nam
₫ 385 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 4

100 m2
Nam
₫ 500 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 4

100 m2
Nam
₫ 500 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 4

100 m2
Nam
₫ 500 triệu

01/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Vị Thanh

Hậu Giang, Vị Thanh, Phường 5

80 m2
Tây Nam
₫ 7.9 tỷ

01/11/2020