Mua bán đất thổ cư tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương

1 - 11 của 11
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

100 m2
Nam
₫ 2.23 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 68.95 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

68.95 m2
Đông Nam
₫ 2.3 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Xã An Châu

85 m2
₫ 420 triệu

01/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 67.5 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

67.5 m2
Bắc
₫ 1.5 tỷ

01/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

120 m2
Tây
₫ 5 tỷ

11/30/2017

Mua bán Đất thổ cư 119 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

119 m2
Đông
₫ 3.213 tỷ

08/01/2017

Mua bán Đất thổ cư 135 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

135 m2

04/06/2017

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

105 m2

04/01/2017

Mua bán Đất thổ cư 84 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

84 m2

02/07/2017

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

150 m2
₫ 2.1 tỷ

04/12/2016

Mua bán Đất thổ cư 74 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Xã Thạnh Khôi

74 m2
Đông Nam
₫ 210 triệu

04/12/2016