Mua bán Đất thổ cư tại Thành phố Hải Dương, Hải Dương

1 - 15 của 15
Mua bán Đất thổ cư 69.75 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Tứ Minh

69.75 m2
Bắc
₫ 1.399 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Cẩm Thượng

170 m2
₫ 3.145 tỷ

05/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 56.87 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Tứ Minh

56.87 m2
Đông
₫ 1.22 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 73 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Tứ Minh

73 m2
Tây Bắc
₫ 850 triệu

05/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 76 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

76 m2
Nam
₫ 1.82 tỷ

05/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 82.13 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Tứ Minh

82.13 m2
Đông Bắc
₫ 1.5 tỷ

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

90 m2
Tây Nam
₫ 2.478 tỷ

05/10/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Tứ Minh

60 m2
Nam
₫ 1.32 tỷ

05/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

120 m2
Tây
₫ 5 tỷ

11/30/2017

Mua bán Đất thổ cư 119 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Thanh Bình

119 m2
Đông
₫ 3.213 tỷ

08/01/2017

Mua bán Đất thổ cư 135 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

135 m2

04/06/2017

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

105 m2

04/01/2017

Mua bán Đất thổ cư 84 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

84 m2

02/07/2017

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

150 m2
₫ 2.1 tỷ

04/12/2016

Mua bán Đất thổ cư 74 m2 tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Xã Thạnh Khôi

74 m2
Đông Nam
₫ 210 triệu

04/12/2016