Mua bán đất thổ cư tại Hà Nam

1 - 15 của 32
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Duy Tiên

Hà Nam, Huyện Duy Tiên, Thị Trấn Đồng Văn

100 m2
Đông
₫ 3.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Phường Lê Hồng Phong

102 m2
Đông
₫ 1.75 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 192 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Châu Sơn

192 m2
Nam
₫ 1.25 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 207 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Châu Sơn

207 m2
Tây Nam
₫ 1.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 344.4 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Phường Trần Hưng Đạo

344.4 m2
Tây Bắc
₫ 6.7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 157 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Châu Sơn

157 m2
Đông
₫ 1.57 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Phường Lê Hồng Phong

102 m2
Tây Nam
₫ 1.632 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Liêm Chính

80 m2
₫ 1.1 tỷ

12/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Liêm Chính

110 m2
Tây Bắc
₫ 2.31 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Thanh Châu

102 m2
₫ 1.17 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 191 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Châu Sơn

191 m2
Nam
₫ 1.337 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 344.4 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Phường Trần Hưng Đạo

344.4 m2
Tây Bắc
₫ 6.54 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 87 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Châu Sơn

87 m2
Đông Bắc
₫ 1.85 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 203 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Châu Sơn

203 m2
Tây Nam
₫ 1.42 tỷ

12/01/2019

Mua bán Đất thổ cư 207 m2 tại Phủ Lý

Hà Nam, Phủ Lý, Xã Châu Sơn

207 m2
Tây Nam
₫ 1.45 tỷ

12/01/2019