Mua bán đất thổ cư tại Thành phố Pleiku, Gia Lai

1 - 12 của 12
Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Trà Bá

110 m2
Bắc
₫ 1.3 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 600 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Xã Chư Á

600 m2
Tây Nam
₫ 120 tỷ

11/5/2019

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Xã Biển Hồ

400 m2
Đông
₫ 1.8 tỷ

10/31/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Trà Bá

120 m2
₫ 1.2 tỷ

10/29/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Thống Nhất

100 m2
₫ 700 triệu

6/28/2018

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Xã Trà Đa

125 m2
₫ 205 triệu

1/12/2018

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Xã Trà Đa

240 m2
Đông
₫ 505 triệu

12/2/2017

Mua bán Đất thổ cư 348 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Trà Bá

348 m2
₫ 735 triệu

11/29/2017

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Xã Chư Á

125 m2
₫ 150 triệu

10/31/2017

Mua bán Đất thổ cư 94.5 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Hoa Lư

94.5 m2
Bắc
₫ 2.222 tỷ

10/1/2017

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Hội Phú

125 m2

8/11/2017

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Pleiku

Gia Lai, Thành phố Pleiku, Phường Trà Bá

120 m2
₫ 245 triệu

6/9/2017