Mua bán đất thổ cư tại Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa

1 - 15 của 50
Mua bán Đất thổ cư 181 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

181 m2
Bắc
₫ 1.25 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

81 m2
Bắc
₫ 2.35 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

81 m2
Bắc
₫ 2.43 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

81 m2
Bắc
₫ 2.45 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 126 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

126 m2
Nam
₫ 3.2 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

90 m2
₫ 900 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

100 m2
₫ 650 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 87 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

87 m2
Nam
₫ 2.75 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

85 m2
Bắc
₫ 2.8 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

110 m2
₫ 750 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

110 m2
₫ 750 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

100 m2
₫ 650 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

100 m2
Đông Nam
₫ 730 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Long

100 m2
Nam
₫ 700 triệu

11/14/2019