Mua bán đất thổ cư tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

1 - 15 của 745
TOP
Bán đất nền Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

100 m2
₫ 295 triệu

11/12/2019

TOP
Bán đất nền ngay chung tâm hành chính mới TP.

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Hoà

100 m2
₫ 780 triệu

09/14/2017

Mua bán Đất thổ cư 87 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

87 m2
Tây
₫ 1.1 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 313 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

313 m2
Đông Bắc
₫ 6 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

108 m2
Đông Bắc
₫ 1.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

95 m2
₫ 1.3 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

95 m2
Đông Bắc
₫ 1.3 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 83671 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Phước Tân

83671 m2
₫ 170 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Phước Tân

90 m2
Đông Bắc
₫ 1.3 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

100 m2
Đông
₫ 1.3 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

90 m2
₫ 1.3 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

100 m2
Đông
₫ 1.3 tỷ

11/19/2019

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Phước Tân

108 m2
₫ 1.5 tỷ

11/19/2019