Mua bán đất thổ cư tại Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

1 - 15 của 762
TOP
Bán đất nền Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

100 m2
₫ 295 triệu

11/12/2019

TOP
Bán đất nền ngay chung tâm hành chính mới TP.

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Hoà

100 m2
₫ 780 triệu

09/14/2017

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

95 m2
Đông Bắc
₫ 1.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

108 m2
Tây Bắc
₫ 1.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 76 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

76 m2
₫ 1.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 1582 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Hiệp Hòa

1582 m2
₫ 7 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 111 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Trảng Dài

111 m2
Tây
₫ 1.3 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thống Nhất

90 m2
Đông
₫ 1.8 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 165 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Hiệp

165 m2
₫ 4 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Long Bình Tân

81 m2
₫ 2.55 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 145 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Phong

145 m2
₫ 4.19 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Phước Tân

90 m2
₫ 700 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Hóa An

100 m2
₫ 800 triệu

11/20/2019