Mua bán đất thổ cư tại Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

1 - 11 của 11
Mua bán Đất thổ cư 9908 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Định

9908 m2
₫ 12 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất thổ cư 2327 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Phú

2327 m2
Tây
₫ 2.65 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 9908 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Định

9908 m2
₫ 12 tỷ

10/30/2019

Mua bán Đất thổ cư 43000 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Hưng

43000 m2
₫ 5.8 tỷ

10/28/2019

Mua bán Đất thổ cư 20000 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Bão Hoà

20000 m2
₫ 7.5 tỷ

12/14/2017

Mua bán Đất thổ cư 3481 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Phú

3481 m2
₫ 8 tỷ

10/30/2017

Mua bán Đất thổ cư 5000 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Thị Trấn Gia Ray

5000 m2
Tây Bắc
₫ 16 tỷ

8/14/2017

Mua bán Đất thổ cư 289 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Tâm

289 m2
Đông Nam
₫ 350 triệu

4/4/2017

Mua bán Đất thổ cư 8500 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Phú

8500 m2

11/14/2016

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Suối Cát

150 m2
Đông
₫ 210 triệu

9/3/2016