Mua bán đất thổ cư tại Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

1 - 8 của 8
Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Hưng

₫ 5.4 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 2578 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Hoà

2578 m2
1
₫ 6.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Đất thổ cư 9908 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Định

9908 m2
₫ 12 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 43000 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Hưng

43000 m2
₫ 5.4 tỷ

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 9908 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Định

9908 m2
₫ 12 tỷ

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 9908 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Định

9908 m2
₫ 12 tỷ

11/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 2327 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Phú

2327 m2
Tây
₫ 2.65 tỷ

11/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 289 m2 tại Huyện Xuân Lộc

Đồng Nai, Huyện Xuân Lộc, Xã Xuân Tâm

289 m2
Đông Nam
₫ 350 triệu

04/04/2017