Mua bán đất thổ cư tại Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

1 - 15 của 89
TOP
Dự án khu dân cư VĨNH TÂN

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Vĩnh Tân

100 m2
₫ 225 tỷ

11/12/2019

Dự án khu dân cư Vĩnh Tân

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Vĩnh Tân

100 m2
₫ 225 triệu

11/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 86 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

86 m2
₫ 479 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

90 m2
₫ 990 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

100 m2
₫ 799 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 728 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

728 m2
₫ 4.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Bình Hoà

95 m2
₫ 1.25 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Thị Trấn Vĩnh An

85 m2
₫ 375 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

90 m2
₫ 700 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

90 m2
₫ 310 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

100 m2
₫ 400 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

90 m2
₫ 880 triệu

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 182 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Bình Hoà

182 m2
Đông Bắc
₫ 1.85 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 728 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

728 m2
₫ 5.85 tỷ

11/20/2019

Mua bán Đất thổ cư 72 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Thạnh Phú

72 m2
₫ 450 triệu

11/20/2019