Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

1 - 15 của 634
TOP
Hạ sát sàn giá Đất sổ đỏ Giang Điền trong tháng 8

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Giang Điền

133 m2
Nam
₫ 950 triệu

08/12/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

100 m2
₫ 1.2 tỷ

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã An Viễn

150 m2
Đông Nam
₫ 1.9 tỷ

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Tây Hòa

100 m2
Đông Nam
₫ 380 triệu

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Tây Hòa

100 m2
Đông Nam
₫ 500 triệu

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hố Nai 3

100 m2
₫ 480 triệu

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hố Nai 3

110 m2
₫ 450 triệu

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hố Nai 3

100 m2
₫ 440 triệu

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

100 m2
Tây Nam
₫ 1.38 tỷ

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 578 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

578 m2
₫ 7.6 tỷ

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hưng Thịnh

100 m2
₫ 220 triệu

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hưng Thịnh

100 m2
₫ 190 triệu

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hưng Thịnh

100 m2
₫ 19 tỷ

08/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hưng Thịnh

1000 m2
₫ 1.9 tỷ

08/13/2020