Mua bán đất thổ cư tại Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

1 - 15 của 677
Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hố Nai 3

100 m2
Đông Nam
₫ 1.85 tỷ

10/18/2020

Mua bán đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Tây Hòa

110 m2
₫ 860 triệu

10/16/2020

Mua bán đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Tây Hòa

110 m2
₫ 860 triệu

10/16/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

100 m2
₫ 960 triệu

10/16/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

100 m2
₫ 1.95 tỷ

10/16/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

100 m2
₫ 1.1 tỷ

10/16/2020

Mua bán đất thổ cư 692 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã An Viễn

692 m2
₫ 3.39 tỷ

10/15/2020

Mua bán đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Bình Minh

110 m2
Đông Nam
₫ 1.08 tỷ

10/15/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hố Nai 3

100 m2
₫ 800 triệu

10/15/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

100 m2
₫ 369 triệu

10/15/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

100 m2
Đông
₫ 1.3 tỷ

10/15/2020

Mua bán đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Bắc Sơn

90 m2
₫ 950 triệu

10/15/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Bắc Sơn

100 m2
₫ 1.3 tỷ

10/15/2020

Mua bán đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hưng Thịnh

100 m2
₫ 200 triệu

10/15/2020

Mua bán đất thổ cư 115 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Tây Hòa

115 m2
₫ 860 triệu

10/15/2020