Mua bán đất thổ cư tại Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

1 - 15 của 309
Mua bán Đất thổ cư 623 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Tây Hòa

623 m2
₫ 3.7 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã An Viễn

100 m2
₫ 800 triệu

01/19/2020

Mua bán Đất thổ cư 2132 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

2132 m2
Đông Bắc
₫ 2.3 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 1050 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

1050 m2
Đông Bắc
₫ 94 triệu

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

100 m2
₫ 1.1 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 515 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hưng Thịnh

515 m2
₫ 1.5 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 143 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Bắc Sơn

143 m2
₫ 750 triệu

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 311.6 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã An Viễn

311.6 m2
₫ 1.7 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 18423 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã An Viễn

18423 m2
₫ 26 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Tây Hòa

500 m2
₫ 1.25 tỷ

01/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 3200 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Sông Trầu

3200 m2
Đông Bắc
₫ 3500 tỷ

01/17/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

100 m2
₫ 472 triệu

01/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

100 m2
₫ 450 triệu

01/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 2000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

2000 m2
Đông Bắc
₫ 2.2 tỷ

01/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

99 m2
₫ 989 triệu

01/16/2020