Mua bán đất thổ cư tại Huyện Trảng Bom, Đồng Nai

1 - 15 của 205
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Tây Hòa

100 m2
₫ 220 triệu

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Tây Hòa

100 m2
₫ 260 triệu

11/17/2019

Mua bán Đất thổ cư 1050 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã An Viễn

₫ 7.5 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Đồi 61

250 m2
₫ 1.9 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Đồi 61

250 m2
₫ 1.9 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Đồi 61

250 m2
₫ 1.9 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 250 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Đồi 61

250 m2
₫ 1.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 32 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Đồi 61

32 m2
₫ 1.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã An Viễn

80 m2
₫ 670 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã An Viễn

90 m2
₫ 715 triệu

11/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 175 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

175 m2
₫ 1.714 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 80 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

80 m2
₫ 785 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Tây Hòa

100 m2
Nam
₫ 2.6 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hưng Thịnh

1000 m2
₫ 1.9 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 175 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Thị Trấn Trảng Bom

175 m2
₫ 1.715 tỷ

11/15/2019