Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

1 - 15 của 102
Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

125 m2
₫ 650 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

110 m2
₫ 960 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

110 m2
₫ 960 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

110 m2
₫ 960 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 158 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

158 m2
₫ 790 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 1029 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

1029 m2
Đông Bắc
₫ 2.985 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 210 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

210 m2
₫ 1 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

95 m2
₫ 1.39 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

200 m2
₫ 700 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 128 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

128 m2
₫ 666 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

200 m2
₫ 1.2 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

240 m2
₫ 1.5 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

240 m2
₫ 1.2 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 128 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

128 m2
₫ 650 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 112 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

112 m2
Nam
₫ 560 triệu

05/26/2020