Mua bán đất thổ cư tại Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

1 - 15 của 73
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

100 m2
Đông
₫ 430 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

110 m2
₫ 960 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

110 m2
₫ 960 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Hưng Lộc

110 m2
₫ 960 triệu

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 1014 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Bàu Hàm 2

1014 m2
₫ 925 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

120 m2
Đông Bắc
₫ 612 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh

200 m2
₫ 200 triệu

11/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

100 m2
₫ 550 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

100 m2
Đông Nam
₫ 680 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

₫ 589 triệu

11/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

100 m2
₫ 600 triệu

11/9/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

1000 m2
Đông Bắc
₫ 3 tỷ

11/8/2019

Mua bán Đất thổ cư 4000 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

4000 m2
Tây Bắc
₫ 32 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

110 m2
₫ 600 triệu

11/5/2019

Mua bán Đất thổ cư 1029 m2 tại Huyện Thống Nhất

Đồng Nai, Huyện Thống Nhất, Xã Lộ 25

1029 m2
Đông Bắc
₫ 2.985 tỷ

11/4/2019