Mua bán đất thổ cư tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

1 - 15 của 437
Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

1000 m2
₫ 2.9 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Đại Phước

110 m2
Đông
₫ 790 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Hiệp Phước

85 m2
Đông
₫ 820 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Long Tân

120 m2
₫ 1 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

90 m2
₫ 720 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 580 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Thiền

580 m2
Đông
₫ 6 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

100 m2
₫ 850 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 32 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hữu

32 m2
₫ 1.5 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Đại Phước

₫ 560 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 156 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Long Tân

156 m2
₫ 3.1 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 1619 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Hiệp Phước

1619 m2
₫ 14.5 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 156 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Long Tân

156 m2
₫ 3.1 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

100 m2
₫ 550 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

100 m2
₫ 690 triệu

12/14/2019