Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

1 - 15 của 659
TOP
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

100 m2
₫ 520 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

63 m2
₫ 950 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 258 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Đại Phước

258 m2
₫ 23 triệu

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 504 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

504 m2
₫ 2.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 480 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

480 m2
₫ 3.36 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 73 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

73 m2
₫ 1.39 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 592 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

592 m2
₫ 5.624 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 1024 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước Khánh

1024 m2
₫ 2.56 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 3160 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước An

3160 m2
₫ 11 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 1619 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Hiệp Phước

1619 m2
₫ 14.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

100 m2
Tây Bắc
₫ 720 triệu

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

200 m2
Đông Nam
₫ 2.4 tỷ

05/26/2020

Mua bán Đất thổ cư 98 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

98 m2
₫ 1.65 tỷ

05/26/2020