Mua bán đất thổ cư tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

1 - 15 của 442
BÁN ĐẤT THỔ CƯ 199 M2 TẠI HUYỆN NHƠN TRẠCH

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

199 m2
Đông Bắc
₫ 3.25 tỷ

02/09/2020

Mua bán Đất thổ cư 209 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Đại Phước

209 m2
Tây Nam
₫ 7.95 tỷ

02/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 420 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hữu

420 m2
Nam
₫ 14.7 tỷ

02/23/2020

Mua bán Đất thổ cư 63 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

63 m2
₫ 950 triệu

02/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Long Tân

110 m2
₫ 1.3 tỷ

02/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 3120 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Đại Phước

3120 m2
₫ 590 triệu

02/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

₫ 1.1 tỷ

02/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

₫ 820 triệu

02/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 106 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

106 m2
₫ 830 triệu

02/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 167 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

167 m2
Đông
₫ 4.2 tỷ

02/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

110 m2
₫ 2 tỷ

02/22/2020

Mua bán Đất thổ cư 1500 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

1500 m2
₫ 3.9 tỷ

02/22/2020