Mua bán đất thổ cư tại Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

1 - 15 của 231
Mua bán Đất thổ cư 3160 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phước An

3160 m2
₫ 11 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 6311 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

6311 m2
₫ 38 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 216 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hữu

216 m2
₫ 3 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 78 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Đại Phước

78 m2
₫ 1.55 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

200 m2
₫ 3 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 242 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

242 m2
₫ 4.1 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 315 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

315 m2
₫ 1.9 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 3856 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

3856 m2
₫ 13.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 21000 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

21000 m2
₫ 53 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

500 m2
₫ 4 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 101 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

101 m2
₫ 1.8 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Hội

200 m2
₫ 3 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 1244 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Phú Đông

1244 m2
₫ 10 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 646 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

646 m2
₫ 15.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Đất thổ cư 127 m2 tại Huyện Nhơn Trạch

Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch, Xã Vĩnh Thanh

127 m2
₫ 1.9 tỷ

01/20/2020