Mua bán nhà tại Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì

1 - 15 của 24
Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

1000 m2

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 512 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

512 m2
₫ 2.35 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

500 m2
₫ 4.6 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 563 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

563 m2
₫ 2.05 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 1017 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

1017 m2
₫ 6.2 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 95 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

95 m2
₫ 970 triệu

12/10/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

500 m2
₫ 2.15 tỷ

12/08/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

125 m2
₫ 1.47 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

500 m2
₫ 2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 106 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

106 m2
₫ 1.353 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 1984 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

1984 m2
Tây Nam
₫ 3.8 tỷ

12/04/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 48 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 480 triệu

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 24 tỷ

12/02/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

100 m2
₫ 480 triệu

12/02/2019