Mua bán đất thổ cư tại Huyện Long Thành, Đồng Nai

1 - 15 của 415
Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Phước Thái

100 m2
₫ 1 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 1048 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Đức

1048 m2
₫ 568 triệu

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

120 m2
₫ 7 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

120 m2
₫ 2.16 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

1000 m2

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

120 m2
₫ 500 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Phước Thái

105 m2
₫ 1.8 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 94 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long An

94 m2

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long An

105 m2
Tây Bắc
₫ 1.78 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 92.5 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long An

92.5 m2
₫ 1.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long An

105 m2
Tây Bắc
₫ 1.785 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 92.5 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long An

92.5 m2
Tây Bắc
₫ 1.6 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 512 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Phước

512 m2
₫ 2.35 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Thị Trấn Long Thành

100 m2
₫ 860 triệu

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 130 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Thị Trấn Long Thành

130 m2
₫ 360 triệu

12/13/2019