Mua bán đất thổ cư tại Huyện Long Thành, Đồng Nai

1 - 15 của 731
Đất thị trấn Long Thành. Sổ riêng, giá 11,3 tr/ m2

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

141 m2
Tây Nam
₫ 1.6 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

100 m2
Đông Nam
₫ 1.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Lộc An

150 m2
₫ 1.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Lộc An

150 m2
₫ 1.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Lộc An

150 m2
₫ 1.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 1696 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Phước Bình

1696 m2
₫ 4.096 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 181 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Thị Trấn Long Thành

181 m2
₫ 6.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 1200 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Thị Trấn Long Thành

1200 m2

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

100 m2
Tây Nam
₫ 800 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 260 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tam An

260 m2
Tây Nam
₫ 3.2 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long An

₫ 2.7 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Lộc An

₫ 1.3 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

₫ 1.6 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tam Phước

100 m2
Đông
₫ 4.35 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Hưng

100 m2
Nam
₫ 1.5 tỷ

11/21/2019