Mua bán đất thổ cư tại Huyện Long Thành, Đồng Nai

1 - 15 của 738
Đất thị trấn Long Thành. Sổ riêng, giá 11,3 tr/ m2

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

141 m2
Tây Nam
₫ 1.6 tỷ

11/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

100 m2
Tây Nam
₫ 560 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

100 m2
Tây Bắc
₫ 560 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

100 m2
Đông Nam
₫ 560 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Phước Thái

90 m2
₫ 1.2 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 163 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Long Đức

163 m2
Đông
₫ 1.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 240 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Tam Phước

240 m2
Bắc
₫ 13 triệu

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 400 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Phước Bình

400 m2
₫ 2.3 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã An Phước

100 m2
Đông Nam
₫ 1.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Lộc An

150 m2
₫ 1.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Lộc An

150 m2
₫ 1.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Lộc An

150 m2
₫ 1.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 1696 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Phước Bình

1696 m2
₫ 4 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 181 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Thị Trấn Long Thành

181 m2
₫ 6.5 tỷ

11/21/2019

Mua bán Đất thổ cư 1200 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Thị Trấn Long Thành

1200 m2

11/21/2019