Mua bán đất thổ cư tại Đồng Nai

1 - 15 của 2298
TOP
Bán đất nền ngay chung tâm hành chính mới TP.

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Bửu Hoà

100 m2
₫ 780 triệu

09/14/2017

Mua bán Đất thổ cư 8000 m2 tại Huyện Long Thành

Đồng Nai, Huyện Long Thành, Xã Cẩm Đường

8000 m2
₫ 8 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 950 m2 tại Huyện Vĩnh Cửu

Đồng Nai, Huyện Vĩnh Cửu, Xã Bình Lợi

950 m2
₫ 3.6 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Tây Hòa

500 m2
₫ 1.25 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 515 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Hưng Thịnh

515 m2
₫ 1.5 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 623 m2 tại Huyện Trảng Bom

Đồng Nai, Huyện Trảng Bom, Xã Tây Hòa

623 m2
₫ 3.7 tỷ

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

₫ 750 triệu

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

₫ 750 triệu

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

₫ 750 triệu

12/16/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Xã Tam Phước

₫ 750 triệu

12/16/2019