Mua bán Bất động sản tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 20
Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thị xã Buôn Hồ

ĐắkLắk, Thị xã Buôn Hồ, Phường An Lạc

120 m2
Tây Bắc
₫ 518 triệu

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Buôn Hồ

ĐắkLắk, Thị xã Buôn Hồ, Phường An Lạc

100 m2
Đông Nam
₫ 469 triệu

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 153 m2 tại Thị xã Buôn Hồ

ĐắkLắk, Thị xã Buôn Hồ, Phường An Lạc

153 m2
Đông Nam
₫ 1.1 tỷ

08/04/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Buôn Hồ

ĐắkLắk, Thị xã Buôn Hồ, Phường An Lạc

₫ 477 triệu

08/03/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thị xã Buôn Hồ

ĐắkLắk, Thị xã Buôn Hồ, Phường An Lạc

₫ 510 triệu

08/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Thị xã Buôn Hồ

ĐắkLắk, Thị xã Buôn Hồ, Phường An Lạc

140 m2
Đông Nam
₫ 580 triệu

08/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thị xã Buôn Hồ

ĐắkLắk, Thị xã Buôn Hồ, Phường An Lạc

120 m2
₫ 583 triệu

08/02/2020

Mua bán Đất thổ cư 116 m2 tại Thị xã Buôn Hồ

ĐắkLắk, Thị xã Buôn Hồ, Phường An Lạc

₫ 616 triệu

08/01/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thị xã Buôn Hồ

ĐắkLắk, Thị xã Buôn Hồ, Phường An Lạc

120 m2
Đông Nam
₫ 477 triệu

08/01/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thị xã Buôn Hồ

ĐắkLắk, Thị xã Buôn Hồ, Phường An Lạc

120 m2
Đông Nam
₫ 726 triệu

08/01/2020

Mua bán Đất thổ cư 326 m2 tại Thị xã Buôn Hồ

ĐắkLắk, Thị xã Buôn Hồ, Phường An Lạc

326 m2
Tây Bắc
₫ 2.6 tỷ

07/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 6054 m2 tại Thị xã Buôn Hồ

ĐắkLắk, Thị xã Buôn Hồ, Xã EaBlang

6054 m2
₫ 580 triệu

07/24/2020

Mua bán Đất thổ cư 153 m2 tại Thị xã Buôn Hồ

ĐắkLắk, Thị xã Buôn Hồ, Phường An Lạc

153 m2
Đông Nam
₫ 1.1 tỷ

07/21/2020

Mua bán Đất thổ cư 185 m2 tại Thị xã Buôn Hồ

ĐắkLắk, Thị xã Buôn Hồ, Phường An Lạc

₫ 1.27 tỷ

07/21/2020