Mua bán Đất thổ cư tại Thành phố Buôn Ma Thuột, ĐắkLắk

1 - 15 của 334
Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân An

₫ 1.55 tỷ

08/06/2020

Mua bán Đất thổ cư 93 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi

93 m2
Bắc
₫ 1.18 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 121 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lợi

121 m2
Tây Bắc
₫ 1.65 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân An

120 m2
Tây Nam
₫ 3.29 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân An

₫ 3.3 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 171 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

171 m2
Tây Nam
₫ 1.15 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 156 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Lập

156 m2
Bắc
₫ 1.9 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 300 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân An

₫ 5.8 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 450 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Xã Cư E Bur

450 m2
Đông
₫ 4.2 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 5400 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân Hòa

₫ 7.5 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

₫ 1.85 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 160 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

₫ 2.6 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân An

100 m2
Đông Nam
₫ 8 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 66 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Ea Tam

66 m2
Đông Nam
₫ 1.85 tỷ

08/05/2020

Mua bán Đất thổ cư 135 m2 tại Thành phố Buôn Ma Thuột

ĐắkLắk, Thành phố Buôn Ma Thuột, Phường Tân An

135 m2
Đông Bắc
₫ 3.51 tỷ

08/05/2020