Mua bán đất thổ cư tại ĐắkLắk

1 - 15 của 281
100 m2 Residential Land for sale in Thanh pho Buon Ma Thuot

DakLak, Thanh pho Buon Ma Thuot, Ward Tan Lap

100 m2
South
₫ 1.595 tỷ

12/07/2019

157 m2 Residential Land for sale in Thanh pho Buon Ma Thuot

DakLak, Thanh pho Buon Ma Thuot, Ward Tan Lap

157 m2
South
₫ 2.4 tỷ

12/07/2019

115 m2 Residential Land for sale in Thanh pho Buon Ma Thuot

DakLak, Thanh pho Buon Ma Thuot, Ward Tan Loi

115 m2
West
₫ 1.48 tỷ

12/07/2019

220 m2 Residential Land for sale in Thanh pho Buon Ma Thuot

DakLak, Thanh pho Buon Ma Thuot, Ward Tan Loi

220 m2
South
₫ 705 triệu

12/07/2019

128 m2 Residential Land for sale in Thi xa Buon Ho

DakLak, Thi xa Buon Ho, Phuong An Lac

128 m2
North West
₫ 760 triệu

12/07/2019

127 m2 Residential Land for sale in Thi xa Buon Ho

DakLak, Thi xa Buon Ho, Phuong An Lac

127 m2
North West
₫ 760 triệu

12/07/2019

127 m2 Residential Land for sale in Thi xa Buon Ho

DakLak, Thi xa Buon Ho, Phuong An Lac

127 m2
North West
₫ 770 triệu

12/07/2019

129 m2 Residential Land for sale in Thi xa Buon Ho

DakLak, Thi xa Buon Ho, Phuong An Lac

129 m2
North West
₫ 760 triệu

12/07/2019

127 m2 Residential Land for sale in Thi xa Buon Ho

DakLak, Thi xa Buon Ho, Phuong An Lac

127 m2
North West
₫ 760 triệu

12/07/2019

100 m2 Residential Land for sale in Thanh pho Buon Ma Thuot

DakLak, Thanh pho Buon Ma Thuot, Ward Tan Lap

100 m2
₫ 1.7 tỷ

12/07/2019

100 m2 Residential Land for sale in Thanh pho Buon Ma Thuot

DakLak, Thanh pho Buon Ma Thuot, Ward Tan Lap

100 m2
₫ 1.541 tỷ

12/07/2019

127 m2 Residential Land for sale in Thi xa Buon Ho

DakLak, Thi xa Buon Ho, Phuong An Binh

127 m2
South East
₫ 720 triệu

12/07/2019

127 m2 Residential Land for sale in Thi xa Buon Ho

DakLak, Thi xa Buon Ho, Phuong An Binh

127 m2
South East
₫ 720 triệu

12/07/2019

151 m2 Residential Land for sale in Thi xa Buon Ho

DakLak, Thi xa Buon Ho, Phuong An Binh

151 m2
₫ 900 triệu

12/07/2019

151 m2 Residential Land for sale in Thi xa Buon Ho

DakLak, Thi xa Buon Ho, Phuong An Binh

151 m2
₫ 900 triệu

12/07/2019