Mua bán đất thổ cư tại Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

1 - 15 của 175
Mua bán Đất thổ cư 46 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

46 m2
₫ 1.39 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 93 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

93 m2
Đông
₫ 2.75 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

200 m2
₫ 5.6 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 349 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

349 m2
₫ 27 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 108 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

108 m2
₫ 3.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 70 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

70 m2
Đông Nam
₫ 1.99 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 119 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

119 m2
Đông Nam
₫ 3.8 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 56 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

56 m2
Đông Nam
₫ 2.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 102 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

102 m2
Đông Bắc
₫ 6.7 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

60 m2
₫ 6.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 89 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Hưng Lợi

89 m2
Đông Bắc
₫ 2.35 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 68 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Hưng Lợi

68 m2
Đông Nam
₫ 1.9 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

99 m2
Đông Bắc
₫ 4.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

₫ 8.6 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

₫ 1.2 tỷ

12/06/2019