Mua bán đất thổ cư tại Quận Cái Răng, Cần Thơ

1 - 15 của 127
Mua bán Đất thổ cư 66 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Lê Bình

66 m2
Tây Nam
₫ 1.3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 190 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Thường Thạnh

190 m2
Đông Bắc
₫ 3.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

81 m2
Tây Nam
₫ 1.4 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 500 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

₫ 3.25 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 85 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Thạnh

85 m2
₫ 2.7 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

120 m2
₫ 2.3 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 134 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Thường Thạnh

134 m2
₫ 1.25 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 150 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

150 m2
Đông Bắc
₫ 1.8 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 81 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

81 m2
Tây Nam
₫ 1.78 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 131 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

131 m2
₫ 3.6 tỷ

12/06/2019

Mua bán Đất thổ cư 114 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Thạnh

114 m2
Tây Nam
₫ 3.75 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 154 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Hưng Thạnh

154 m2
Đông Nam
₫ 3.75 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

₫ 3.75 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 304 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Thường Thạnh

₫ 5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Đất thổ cư 172 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Tân Phú

172 m2
Đông Bắc
₫ 1.09 tỷ

12/05/2019