Mua bán đất thổ cư tại Quận Bình Thủy, Cần Thơ

1 - 15 của 83
Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

105 m2
Đông Nam
₫ 1.8 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 111 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

111 m2
Đông Bắc
₫ 3 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 116 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

116 m2
Đông Nam
₫ 2.18 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

125 m2
Tây Nam
₫ 2.4 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 256 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

256 m2
Nam
₫ 7.5 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

200 m2
₫ 8 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 110 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

110 m2
Đông Bắc
₫ 1.8 tỷ

12/15/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

₫ 990 triệu

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 1076 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Tuyền

1076 m2
Đông Nam
₫ 3.87 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 62 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

62 m2
Đông Nam
₫ 2.4 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 97 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

97 m2
Tây Nam
₫ 1.87 tỷ

12/14/2019

Mua bán Đất thổ cư 69.2 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường An Thới

₫ 3 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 97.8 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Long Hòa

97.8 m2
Tây Bắc
₫ 2.15 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 94.5 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

₫ 1.82 tỷ

12/13/2019

Mua bán Đất thổ cư 49.2 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

₫ 990 triệu

12/13/2019