Mua bán đất thổ cư tại Cần Thơ

1 - 15 của 401
Mua bán Đất thổ cư 115 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

115 m2
₫ 2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 120 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

120 m2
Đông Nam
₫ 5.8 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 1450 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

1450 m2
₫ 87 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 1060 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

1060 m2
₫ 55.12 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 210 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Hòa

210 m2
₫ 6.99 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 213 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

213 m2
Tây Bắc
₫ 11 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 170 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường Cái Khế

170 m2
₫ 15.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 251 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

251 m2
Tây Nam
₫ 1.4 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 0 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Lê Bình

₫ 1.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

125 m2
Đông Bắc
₫ 3.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 82 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Bình

82 m2
Đông Bắc
₫ 1.6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 90 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

90 m2
Đông Bắc
₫ 1.45 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 105 m2 tại Quận Ninh Kiều

Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Phường An Khánh

105 m2
Tây Nam
₫ 2.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 149 m2 tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Phú Thứ

149 m2
Đông Bắc
₫ 1.8 tỷ

12/09/2019

Mua bán Đất thổ cư 99 m2 tại Quận Bình Thủy

Cần Thơ, Quận Bình Thủy, Phường Bình Thủy

99 m2
Đông Bắc
₫ 2.29 tỷ

12/09/2019