Mua bán đất thổ cư tại Thị xã Lagi, Bình Thuận

1 - 15 của 50
Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
₫ 980 triệu

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Tiến

1000 m2
₫ 1.48 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 58000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Phường Bình Tân

58000 m2
₫ 70 tỷ

11/12/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
₫ 980 triệu

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Phường Bình Tân

1000 m2
₫ 980 triệu

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
₫ 980 triệu

11/11/2019

Mua bán Đất thổ cư 934 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Phước

934 m2
₫ 6 tỷ

11/9/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Phường Phước Hội

100 m2
₫ 1 tỷ

11/9/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Tiến

180 m2
Tây Nam
₫ 3.8 tỷ

11/9/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Tiến

180 m2
Tây Nam
₫ 3.8 tỷ

11/9/2019

Mua bán Đất thổ cư 180 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Tiến

180 m2
Tây Nam
₫ 3.8 tỷ

11/9/2019

Mua bán Đất thổ cư 1000 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Xã Tân Bình

1000 m2
₫ 980 triệu

11/9/2019

Mua bán Đất thổ cư 125 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Phường Phước Lộc

125 m2
₫ 2.63 tỷ

11/9/2019

Mua bán Đất thổ cư 100 m2 tại Thị xã Lagi

Bình Thuận, Thị xã Lagi, Phường Phước Hội

100 m2
₫ 1.5 tỷ

11/8/2019