Mua bán Đất thổ cư tại Huyện Bắc Bình, Bình Thuận

1 - 15 của 35
TOP
Mua bán Đất thổ cư 195 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Bình An

195 m2
₫ 450 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 195 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Bình An

195 m2
Đông
₫ 450 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 195 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Bình An

195 m2
Đông
₫ 450 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 195 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Bình An

195 m2
₫ 450 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 4000 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Sông Lũy

4000 m2
₫ 280 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 4000 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Hồng Thái

4000 m2
₫ 280 triệu

07/16/2020

Mua bán Đất thổ cư 195 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Bình An

195 m2
₫ 450 triệu

07/15/2020

Mua bán Đất thổ cư 326 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Thị trấn Chợ Lầu

326 m2
Nam
₫ 2 tỷ

07/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 200 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Bình An

200 m2
₫ 450 triệu

07/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 10000 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Hồng Thái

10000 m2
₫ 500 triệu

06/25/2020

Mua bán Đất thổ cư 3000 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Hồng Thái

₫ 210 triệu

07/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 195 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Bình An

195 m2
₫ 450 triệu

07/14/2020

Mua bán Đất thổ cư 232 m2 tại Huyện Bắc Bình

Bình Thuận, Huyện Bắc Bình, Xã Bình An

232 m2
₫ 500 triệu

07/14/2020